CALL US:- 05882-253209/258236

Ben-Hur Prefects 2020-2021

Head BoyJASJOT
SINGH SANDHU
Head GirlSRASHTI GANGWAR

Captains
AravaliVARTIKA
.
HimalayaANSHIKA
TRIVEDI
SatpuraASHISH
MANRAL
VindhayaINSHA
FATIMA
Vice-Captains
AravaliSAANVI
SAXENA
HimalayaSHASHANK
SINGH
SatpuraRIMPAL
KAUR
VindhayaTARUN
CHAUHAN

Sports Captains
AthleticsHARSH
GANGWAR
BadmintonMUSKAN
GARG
BasketballPUSHPAK
SINGH
KabaddiSHRUTI
JAISWAR
Table TennisNEELESH
GANGWAR
Volley BallKHUSHI
TOMAR

Cultural CaptainNEELESH
GANGWAR
Eco Club CaptainFALAK
TANVEER